AdBlue (SCR) off

AdBlue (diesel exhaust fluid) je sredstvo koje koriste vozila opremljena sa SCR (selective catalytic reduction) katalizatorom. AdBlue se sastoji od uree koja je pomješana sa destilovanom vodom. Princip rada cijelog sistema temelji se na hemiskoj reakciji selektivne katalitičke redukcije pri kojoj štetni azotni oksidi se pretvaraju u azot i vodenu paru. AdBlue se ubrizgava prije SCR katalizatora a samim procesom se upravlja preko raznih SCR senzora. Sistem je prilično osjetljiv i greške se javljaju često, i to dovodi do problema u svakodnevnoj vožnji.

Najčešći simptomi problema sa AdBlue sistemom su:

  • Na displayu pojava AdBlue service greške
  • Manja snaga motora
  • Limitiranje snage motora (safe mod,limp mode)
  • Pojava MIL lamipice (check engine lamp)

Kako može da se riješi problem AdBlue sistema:

  1. Fizičkim traženjem problema i otklanjanjem istog - to može da potraje dugo i pri tome obično je skupo i komplikovano za uraditi
  2. odjavljivanje AdBlue sistema iz motornog računara -  trajno rješenje svih problema koji može AdBlue da uzrokuje

Ispravnim i kvalitetnim odjavljivanjem AdBlue sistema motor će raditi potpuno ispravno bez ikakvih lampica, grešaka i limp modova. Takođe DPF će nastaviti da radi regeneracije u propisanim intervalima. Prilikom tehničkog pregleda neće moći da se primjeti odjavljivanje AdBluea i vozilo će proći sve ECO testove.

Odjavljivanje AdBlue sistema mnogo smanjuje troškove održavanja jer ne mora da se koristi više AdBlue sredstvo niti mora da se održava SCR sistem. Takođe je moguće da se napravi i on/off sistem da se samo po potrebi gasi AdBlue tako da za teretna vozila koja voze u EU sistem može po potrebi da bude u funkciji.

SM chip tuning može da Vam obezbijedi kvalitetno i profesionalno odjavljivanje AdBlue sistema na bilo kojoj od naših adresa.

×