EGR (AGR) off

EGR (exhaust gas recirculation) ventil ima za ulogu da smanji procenat azotnih-oksida i ugljiko-vodonika koji se oslobađaju kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem prilikom rada. Možemo ga pronaći i kod benzinskih i kod dizel motora. Postavljen je između usisne i izduvne grane tako da ostvaruje komunikaciju sa obe grane. U određjenim položajima papučice gasa on može da bude otvoren odnosno zatvoren, tako da kad je otvoren dio gasova koji su već izgorili ponovo vraća u usisnu granu pri čemu se miješaju sa svježim vazduhom i ponovno izgaraju u motoru i tako redukuje štetne azotne-okside i ugljiko-vodonike koji se oslobađaju kroz izduvni sistem.

Kod benzinski motora u pravilu mnogo manje problema se javlja vezano za funkcionisanje EGR ventila zbog same prirode benzina koji je mnogo "čistiji" naspram dizela.

Problem kod dizel motora nastaje zbog taloženja gareži jer prilikom recirklulacije taj dio je već jednom sagorio i ponovo se vraća u motor. Zbog loše kvalitete goriva (nedovoljnog pročišćavanja) i kontinuiranog točenja istog do problema može da dođe jako brzo,već nakon par hiljada km.

Najčešći simptomi neispravnog EGR ventila su:

 • Nemiran rad motora u praznom hodu
 • Trzanje motora prilikom vožnje na malo gasa
 • Manja snaga motora uz pojavu pretjeranog dima iz auspuha
 • Limitiranje snage motora (safe mod,limp mode)
 • Pojava MIL lamipice (check engine lamp)
 • Veća potrošnja goriva
 • Prestanak regeneracije DPFa i začepljenje istog

Ima nekoliko načina kako može da se riješi problem EGR ventila:

 1. skidanjem i čišćenjem - ako je problem u mehaničkom začepljenu to može da pomogne ali ako je problem elektronske prirode u elektronici ventila,čišćenje neće pomoći
 2. polovan ventil - vrijedi pravilo kao i za svaku polovnu stvar,može da traje dugo a može sutradan da se pokvari ponovo
 3. novi ventil - to će sigurno riješiti problem narednih 20 000 km koliko otprilike treba da se ponovo začepi EGR nakon zamjene,ali je problem i cijena jer nov EGR ventil nije jeftin
 4. odjavljivanje EGR ventila iz motornog računara - zasigurno, jedino trajno rješenje svih problema koji moze EGR da uzrokuje

Ispravnim i kvalitetnim odjavljivanjem EGRa motor će raditi potpuno ispravno bez ikakvih lampica, grešaka i limp modova. Takođe DPF će nastaviti da radi regeneracije u propisanim intervalima. Prilikom tehničkog pregleda neće moći da se primjeti odjavljivanje EGRa i vozilo će proći sve ECO testove. Usisna grana,turbina,klapne...sve će biti mnogo manje izloženo gareži jer neće više da se radi recirkulacija tako da će motor mnogo da bude čistiji.

SM chip tuning može da Vam obezbijedi kvalitetno i profesionalno odjavljivanje EGR ventila na bilo kojoj od naših adresa.

×